Μεγάλη θερμιδική απόδοση, ευκολία στη χρήση

S520 Κουζίνα

S 520 Θερμίδες 12.000
Ύψος 77 cm
Βάθος 44 cm
Πλάτος 78 cm
 

S560 Αερόθερμη κουζίνα

S 560 Θερμίδες 21.000
Ύψος 77 cm
Βάθος 44 cm
Πλάτος 78 cm
 

S720 Τζάκι

S 720 Θερμίδες 12.000
Ύψος 75 cm
Βάθος 43 cm
Πλάτος 68 cm
 

S620 Θερμάστρα πετρελαίου

S 620 Θερμίδες 10.000
Ύψος 70 cm
Βάθος 33 cm
Πλάτος 60 cm
 

S290 Θερμάστρα πετρελαίου

S 290 Θερμίδες 8.000
Ύψος 70 cm
Βάθος 33 cm
Πλάτος 45 cm
 

S680 Θερμάστρα πετρελαίου

S 680 Θερμίδες 12.000
Ύψος 76 cm
Βάθος 36 cm
Πλάτος 67 cm